Hizmetlerimiz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİGİ NEDİR?

Çalışanların iş kazalarına ve meslek hastalıklarına uğramalarını önlemek, güven, hijyen, sağlık ortamları inşa etmek amacıyla alınan bütün tedbirlere iş sağlığı güvenliği denir.

İŞ GÜVENLİGİ UZMAN! KİMDİR?

Çalışma ortamında var olan veya olabilecek tehlikeleri ve meslek hastalıklarını mühendislik disiplininde analiz eden optimum maliyetlerle çözüm bulan uzman kişidir.

UZMAN ZORUNLULUGU

30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı iş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu gereğince firmaların bulundukları tehlike sınıfları baz alınarak iş Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunluluğu vardır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işletmelerin uzman bulundurma zorunluluğu vardır. Az tehlikeli işlerde ise 50 ve daha fazla çalışan olması halinde uzman bulundurma zorunluluğu vardır.

36331 sayılı iş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu gereğince tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan sayısına bakılmaksızın bütün işletmelerin bu hizmeti alma zorunluluğu bulunmaktadır. Az Tehlikeli işletmelerde ise bu hizmetleri almaları için 50 ve daha üzeri çalışan olması gereklidir.

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU UYARINCA YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER VE TEBLİĞLER